AMPROL


Amprol

Cílový druh zvířat

Kur domácí (kuřice, brojleři, nosnice, chovní jedinci), krůty

Léková  forma

Perorální roztok

Indikace

Léčba a prevence kokcidiózy u drůbeže způsobené Eimeria spp. U kuřat je přípravek účinný proti ekonomicky důležitým kokcidiím: E. tenella, E. acervulina, E. praecox, E. necatrix a E. brunetti. Střední účinnost byla prokázána proti některým kmenům E. maxima, E. brunetti a E. mitis. U krůt je přípravek účinný proti ekonomicky důležitým kokcidiím: Eimeria adenoeides, E. meleagridis, E. gallopavonis a E. meleagrimitis.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Držitel rozhodnutí o registraci

COOPHAVET, BP 7 – Saint Herblon, 44153 Ancenis Cedex, Francie

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.uskvbl.cz