AVIFFA RTI


Aviffa RTI

Cílový druh zvířat

Krůty, kur domácí

Léková forma

Lyofilizát pro přípravu suspenze

Indikace

Aktivní imunizace krůt proti rhinotracheitidě. Primární vakcinace budoucích plemenných a užitkových nosnic proti syndromu otoku hlavy. Krůty: nástup imunity byl prokázán 15 dní po vakcinaci, délka trvání imunity 7-12 týdnů po primární vakcinaci. Kur domácí: nástup a délka trvání imunity po primární vakcinaci živou vakcínou nebyly stanoveny. Nástup imunity byl prokázán 4 týdny po revakcinaci inaktivovanou vakcínou s délkou trvání až do konce snášky.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie.

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.uskvbl.cz