AVINEW NEO

Cílový druh zvířat

Kur domácí

Charakteristika

Šumivé tablety

Indikace

Aktivní imunizace drůbeže proti pseudomoru od 1. dne života k redukci mortality a klinických příznaků spojených s onemocněním.

Nástup imunity: 14 dní po primovakcinaci.

Trvání imunity zahrnuje vakcinační schéma popsané v bodu 4.9: ochrana do věku 6 týdnů, po revakcinaci.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie.

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.uskvbl.cz