BELCOSPIRA


Belcospira Oral

Cílový druh zvířete

Telata, selata, hříbata, drůbež, králíci

Charakteristika

Kombinovaný antibiotický přípravek se širokým spektrem účinnosti proti patogenním mikroorganismům, zejm. kmenům E. coli a zarodkům rodů Salmonella, Pasteurella, Haemophilus, Klebsiella, Bordetella, Streptococcus, Staphylococcus, Mycoplasma.

Indikační skupina

Veterinaria pharmaceutica

Indikace

Infekce způsobené bakteriálními kmeny citlivými na kolistin nebo spiramycin, zvláště: Telata, selata, hříbata, králíci: smíšená bakteriální infekce dýchacího traktu , gastroenteritis a enteritis. Drůbež: CRD a komplikace způsobené kmeny E.coli, cholera drůbeže (pasteurellosis), koliformní enteritis.

Kontradikce

Známá přecitlivělost na účinné látky. Nepodávat nosnicím, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu. Nepodávat koním, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.

Nežádoucí účinky

Nejsou známé.

Interakce

Nejsou známé.

Složení

Účinné látky: Colistinum ( ut sulfas) 50 mil. IU, Spiramycinum 65 mil. IU ve 100 g, Pomocné látky: Acidum adipicum, Silica colloidalis anhydrica, Lactosum monohydrica

Farmakokinetické údaje

Spiramycin je bakteriostatické antibiotikum ze skupiny makrolidu. Je účinný proti řadě grampozitivních bakterií, mykoplasmám a je účinný proti některým gramnegativním bakteriím. Kolistin je polypeptidové antibiotikum. Je účinný proti gramnegativním bakteriím, zvláště pseudomonádám a enterobakteriím. Má bakteriostatický i baktericidní účinek. Spiramycin po perorální aplikaci se rychle absorbuje a pevně se váže ve tkáních (zvláště plíce, játra, ledviny a kosti). Také se nachází v sekretech jako žluč, sliny, mléko, synoviální tekutina. Kolistin se z gastrointestiního traktu velice těžce vstřebává.

Dávkování a způsob podání

Drůbež: 0,5-1 g/1 l pitné vody po dobu 2-5 dní. Selata, telata,hříbata a králíci: 1-2 g/10 kg ž.hm. v pitné vodě nebo krmivu po 2-5 dní. Způsob podání: V pitné vodě. Vodu připravujte denně čerstvou. V krmivu. Zkrmit ihned po zamíchání do krmiva.

Ochranné lhůty

Maso telat, prasat a králíků 21 dní, maso drůbeže 10 dní. Nepoužívat u nosnic jejichž vejce jsou určena k lidskému konzumu. Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.

Uchovávání

Při teplotě +15 až +25°C, v suchu, chránit před světlem.

Použití, expirace

24 měsíců. Roztok se připravuje denně čerstvý.

Balení

100g, 1 kg.

Licence

Coophavet S.A.S., Saint Herblon B.P. 7, 44153 Ancenis Cedex, Francie

Název přípravku

BELCOSPIRA ORALE plv. sol. ad us. vet.

Výrobce

Merial, Francie

Držitel registrace

96/189/91-C

Poznámka

Zvláštní opatrení pro likvidaci nepoužitého prípravku nebo obalového materiálu Likvidujte dle platných predpisu CR. Pouze na predpis veterinárního lékare ! Jen pro zvírata ! Prípravek nesmí být použit po uplynutí doby použitelnosti vyznacené na etikete!