COLISULTRIX


Colisultrix

Charakteristika

Smetanove bílý prášek

Indikační skupina

Veterinaria pharmaceutika.

Indikace

Infekce u drubeže zpusobené mikroorganismy citlivými na kombinaci trimetoprim a colistin ( salmonelózy, kolibacilózy, pasterelózy, stafylokokózy ).

Kontradikce

Težké jaterní a ledvinové dysfunkce. Nepodávat nosnicím, jejichž vejce jsou urcena pro lidský konzum.

Nežádoucí účinky

Nejsou známy.

Interakce

Není doporucena soucasná aplikace s kyselinou listovou, paraaminobenzoovou, antikoagulanty a paraldehydy.

Složení

Trimethoprim 3,750 g Colistin sulphate 50 mil. IU ve 100,0g

Farmakokinetické údaje

Perorální podání kombinace kolistin-trimethoprim dovoluje perzistenci kolistinu v streve,zatímco trimetoprim je velmi dobre absorbován a muže pusobit v celém organismu. Trimethoprim a kolistin mají dva velmi odlišné mechanismy úcinku. Kolistin je baktericidní agens a silne ovlivnuje fosfolipidy v bakteriální bunecné membráne a radikálne naruší jejich permeabilitu a funkci. Trimethoprim inhibuje dihydrofolátovou reduktázu, což zabrání vytvorení kyseliny listové, trimetoprim je bakteriostatický.

Dávkování a způsob podání

0,20-0,25g prípravku/kg ž.hm., tj. 1 – 2g na litr pitné vody (u mladé drubeže1g/1litr pitné vody) po dobu 3-5 dnu. Pripravený roztok spotrebujte do 24 hodin. Zpusob podání: V pitné vode

Ochranné lhůty

Maso 8 dní. Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou urcena pro lidský konzum.

Uchovávání

Pri teplote 15 až 25°C, v suchu, chránit pred svetlem.

Použití, expirace

24 mesícu. Pripravený roztok spotrebujte do 24 hodin.

Balení

10 x 100 g, 1 kg

Licence

Coophavet, Saint Herblon B.P. 7, 44153 Ancenis Cedex, Francie.

Název přípravku

COLISULTRIX plv. sol. ad us. vet.

Výrobce

Coophavet, Saint Herblon B.P. 7, 44153 Ancenis Cedex, Francie.

Držitel registrace

96/023/99-C

Poznámka

Likvidujte dle platných predpisu CR. Prípravek nesmí být použit po uplynutí doby použitelnosti vyznacené na etikete. Pouze na predpis veterinárního lékare! Jen pro zvírata!