CRYOMAREX RISPENS + HVT

Cílový druh zvířete

Kur domácí – jednodenní kuřata

Léková forma

Suspenze pro injekční suspenzi

Indikace

Aktivní imunizace drůbeže proti Markově chorobě. Nástup imunity: 6. den po vakcinaci. Jedna dávka vakcíny dostatečně chrání zvířata během rizikového období.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL, 29, avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.uskvbl.cz