CRYOMAREX RISPENS

Cílový druh zvířete

Kur domácí (brojlerová a produkční kuřata, t.j. rodičovské páry nebo nosnice)

Léková forma

Suspenze a rozpouštědlo pro injekční suspenzi

Indikace

K aktivní imunizaci brojlerových a produkčních kuřat, t.j. rodičovských párů nebo nosnic, k redukci mortality, klinických příznaků a lézí způsobených Markovou chorobou. Ochrana nastupuje od 9 dnů po vakcinaci. Jedna dávka vakcíny dostatečně chrání zvířata během rizikového období.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL, 29, avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.uskvbl.cz