EURICAN DAPPi-Lmulti

Cílový druh zvířat

Psi

Léková forma

Lyofilizát a suspenze pro injekční suspenzi.

Béžový až světle žlutý lyofilizát a opalescentní, homogenní suspenze.

Indikace

Aktivní imunizace psů k:

  • prevenci mortality a klinických příznaků způsobených virem psinky (CDV),
  • prevenci mortality a klinických příznaků způsobených virem infekční hepatitidy psů (CAV),
  • snížení vylučování viru během respiračního onemocnění způsobeného psím adenovirem typu 2 (CAV-2),
  • prevenci mortality, klinických příznaků a vylučování psího parvoviru (CPV),
  • snížení vylučování viru parainfluenzy psů typu 2 (CPiV),
  • prevenci mortality, klinických příznaků, infekce, bakteriálního vylučování, renálního nosičství a renálních lézí způsobených Leptospira interrogans séroskupina Icterohaemorrhagiae, sérovar Icterohaemorrhagiae
  • prevenci mortality** a klinických příznaků, zmírnění infekce, bakteriálního vylučování, renálního nosičství a renálních lézí způsobených Leptospira interrogans séroskupina Canicola, sérovar Canicola
  • prevenci mortality** a zmírnění klinických příznaků, infekce, bakteriálního vylučování, renálního nosičství a renálních lézí způsobených Leptospira kirschneri séroskupina Grippotyphosa, sérovar Grippotyphosa.

Nástup imunity: 2 týdny pro všechny složky

Trvání imunity: nejméně jeden rok po druhé injekci v rámci primovakcinace pro všechny složky.

Aktuálně dostupná čelenžní a sérologická data ukazují, že ochrana proti viru psinky, adenoviru a parvoviru* trvá 2 roky po primární vakcinaci následované první revakcinací po 1 roce. Každé rozhodnutí upravit vakcinační schéma tohoto veterinárního léčivého přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů, s přihlédnutím k vakcinační historii psa a epizootické situaci.

*Ochrana byla prokázána proti psímu parvoviru typu 2a, 2b a 2c buď čelenží (typ 2b) nebo sérologicky (typ 2a a 2c).

** U Leptospira Canicola a Grippotyphosa nedošlo k žádnému úhynu během čelenže na potvrzení délky trvání imunity.

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL, 29, avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.uskvbl.cz