EURICAN DHPPi2


Eurican DHPPI2

Cílový druh zvířete

Pes

Léková forma

Lyofilizát pro injekční suspenzi s rozpouštědlem

Indikace

Aktivní imunizace psů proti psince, hepatitidě, parvoviróze, laryngotracheitidě a parainfluenze typu 2.

Nástup imunity: 14.-21. den po primovakcinaci

Trvání imunity: imunita přetrvává po dobu 12-15 měsíců.

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL, 29, avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.uskvbl.cz