EURICAN HERPES 205


Eurican Herpes

Cílový druh zvířete

Psi (březí feny).

Léková forma

Prášek a rozpouštědlo pro injekční emulzi

Lyofilizát: bílá peleta.

Rozpouštědlo: homogenní bílá emulze

Indikace

Aktivní imunizace fen k prevenci mortality, klinických příznaků a patologických změn u štěňat vznikajících v důsledku infekcí psím herpesvirem, získaných v prvních dnech života, prostřednictvím pasivní imunity.

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL, 29, avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.ema.europa.eu