EURICAN Lmulti

Cieľový druh zvieraťa

Pes

Indikácia

Aktívna imunizácia psov proti leptospirózam vyvolaným kmeňmi L. canicola, L. icterohaemorrhagiae a L. grypotyphosa.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

MERIAL, 29, avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Poznámka

Pred použitím si vždy prečítajte písomnú informáciu a riaďte sa jej pokynmi.

SPC k tomuto prípravku nájdete na webových stránkach www.uskvbl.sk