FRONTLINE COMBO Spot on pre psy


Frontline Combo L

Cieľový druh zvieraťa

Psy

Indikácia

– Na použitie proti napadnutiu blchami, a to buď blchami samotnými alebo blchami spolu s kliešťami a/alebo švolami. – Eliminácia bĺch (Ctenocephalides spp.) Insekticídny účinok proti napadnutiu dospelými blchami trvá po dobu až 8 týždňov. Zabránenie množenia bĺch potlačením vývoja vajíčok (ovicídny účinok), lariev a ich vývojových štádií (larvicídny účinok) vyvinutých z vajíčok nakladených dospelými blchami po dobu 8 týždňov po aplikácii. – Eliminácia kliešťov (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus). Prípravok má trvalý akaricídny účinok po dobu až 4 týždňov proti kliešťom. – Eliminácia švôl (Trichodectes canis). Prípravok je možné použiť ako súčasť liečebnej stratégie pri kontrole alergie na blšie uhryznutie (FAD).

Kontradikcia

Vzhľadom na chýbanie údajov o použití prípravku, nepoužívať u šteniat do veku 8 týždňov a/alebo o hmotnosti do 2 kg. Nepoužívať u chorých (systémové ochorenia, horúčka) alebo zotavujúcich sa zvierat. Z dôvodu možných nežiaducich účinkov a mortality, nesmie sa podávať králikom. Prípravok je určený pre psy. Z dôvodu možného predávkovania nepodávať mačkám.

Nežiadúce účinky

Medzi veľmi vzácne sa vyskytujúce nežiaduce účinky patria prechodne sa vyskytujúce kožné reakcie v mieste podania (zmena farby kože, vypadávanie srsti, svrbenie a sčervenanie kože); po podaní sa môže prejaviť celkové svrbenie alebo vypadávanie srsti. Výnimočne sa môže vyskytnúť hypersalivácia, reverzibilné neurologické príznaky (precitlivenosť, depresia, nervozita), zvracanie alebo respiratórne príznaky. Pokiaľ dôjde k olízaniu, môže sa objaviť krátkodobá hypersalivácia spôsobená charakterom vehikula. Nepredávkovať.

Zloženie

FRONTLINE COMBO SPOT-ON DOG S Každá pipeta 0,67 ml obsahuje: Účinné látky: Fipronilum 67,00 mg (S)-Methoprenum 60,30 mg Pomocné látky: Excipient q.s. 1 pipeta FRONTLINE COMBO SPOT-ON DOG M Každá pipeta 1,34 ml obsahuje: Účinné látky: Fipronilum 134,00 mg (S)-Methoprenum 120,60 mg Pomocné látky: Excipient q.s. 1 pipeta FRONTLINE COMBO SPOT-ON DOG L Každá pipeta 2,68 ml obsahuje: Účinné látky: Fipronilum 268,00 mg (S)-Methoprenum 241,20 mg Pomocné látky: Excipient q.s. 1 pipeta FRONTLINE COMBO SPOT-ON DOG XL Každá pipeta 4,02 ml obsahuje: Účinné látky: Fipronilum 402,00 mg (S)-Methoprenum 361,80 mg Pomocné látky: Excipient q.s. 1 pipeta

Dávkovanie a spôsob podania

Vonkajšia aplikácia na kožu. Dávkovanie: – jedna pipeta s obsahom 0,67 (S) ml pre malého psa s hmotnosťou od 2 do 10 kg – jedna pipeta s obsahom 1,34 (M) ml pre psa strednej veľkosti s hmotnosťou od 10 do 20 kg – jedna pipeta s obsahom 2,68 (L) ml pre veľkého psa s hmotnosťou od 20 do 40 kg – jedna pipeta s obsahom 4,02 (XL) ml pre veľkého psa s hmotnosťou od 40 do 60 kg To zabezpečí minimálnu odporučenú dávku 6,7 mg/kg fipronilu a 6 mg/kg (S)-metoprénu. Vzhľadom na absenciu štúdií týkajúcich sa bezpečnosti prípravku je minimálny interval medzi aplikáciami 4 týždne. Spôsob podania: Pipetu držať kolmo hore. Poklepať na zúženú časť pipety a uistiť sa, že obsah zostal v hlavnej časti pipety. Odlomiť hrot pipety. Rozhrnúť srsť zvieraťa v oblasti kohútika pred lopatkami tak, aby bola viditeľná koža. Priložiť hrot pipety na kožu a niekoľkokrát stlačiť tak, aby sa obsah vyprázdnil priamo na kožu v jednom mieste.

Upozornenie

Liek sa nesmie dostať do kontaktu s očami zvieraťa. Je dôležité ubezpečiť sa, že prípravok sa aplikuje na také miesto, kde si ho zviera nemôže samo olízať a po aplikácii zabrániť vzájomnému olizovaniu zvierat. Vzhľadom na chýbanie údajov týkajúcich sa účinnosti prípravku pri kúpaní/šampónovaní zvieraťa, sa neodporúča kúpanie/šampónovanie zvierat počas dvoch dní po aplikácii lieku, ani kúpanie častejšie ako raz týždenne. Zvláčňujúce šampóny je možné použiť pred aplikáciou prípravku, ale obmedzujú trvanie ochrany proti blchám na približne 5 týždňov, ak sa použijú týždenne po podaní lieku. 6 týždňov trvajúci pokus preukázal, že týždenné kúpanie v medikovanom šampóne s obsahom 2% chlórhexidínu neovplyvnil účinnosť proti blchám. Psy by sa 24 hodín po podaní lieku nemali kúpať vo vodných zdrojoch. Ojedinele sa môžu prichytiť aj kliešte. Z toho dôvodu, nemožno úplne vylúčiť prenos infekčných chorôb aj za nepriaznivých podmienok. Blchy z domácich zvierat často zamorujú klietky, ležovisko a miesta odpočinku zvierat, ako sú koberce a domáce zariadenie, ktoré by sa mali, v prípade masívneho napadnutia a na začiatku ochranných opatrení, ošetriť vhodnými insekticídmi a pravidelne vysať. Prípravok sa môže aplikovať gravidným a laktujúcim sukám.

Varovanie

Liek môže spôsobiť podráždenie mukóznych membrán, kože a očí. Preto je potrebné zabezpečiť, aby sa liek nedostal do kontaktu s ústami, kožou a očami. Osoby a zvieratá, u ktorých je známa precitlivenosť na insekticídy a alkohol, by nemali prísť dokontaktu s Frontline Combo Spot-on Dog. Pri aplikácii by tiež nemalo dôjsť ku kontaktu obsahu s prstami rúk. Ak sa tak stane, umyť ruky mydlom a vodou. V prípade zasiahnutia očí, opatrne vypláchnuť oči čistou vodou. Po každej aplikácii umyť ruky. S ošetrenými zvieratami sa nesmie manipulovať a ani deti by sa nemali s nimi hrať až do zaschnutia prípravku. Preto sa neodporúča ošetrenie počas dňa, ale až podvečer a taktiež čerstvo ošetrené zvieratá by nemali spať pri majiteľoch, zvlášť pri deťoch. Počas aplikácie nepiť, nejesť a nefajčiť.

Ochranné lehoty

Liek nie je určený pre potravinové zvieratá.

Uchovávanie

Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 30°C. Uchovávať mimo dosahu detí. Nepoužívať po dátume exspirácie uvedenom na obale.

Balenie

1 x 0,67 ml (S), 1 x 1,34 ml (M), 1 x 2,68 ml (L), 1 x 4,02 ml (XL)

Licencia

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francúzsko

Názov prípravku

FRONTLINE COMBO SPOT-ON DOG S (M,L,XL) sol. ad us. vet

Výrobca

MERIAL, 4 Chemin de Calquet, 31057 Toulouse Cedex, Francúzsko

Poznámka

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto veterinárneho lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi. FRONTLINE COMBO Spot-on Dog sa nesmie vypustiť do vodných zdrojov, pretože to môže byť nebezpečné pre ryby a ďalšie vodné organizmy.