FRONTLINE Spray


Frontline Spray 100 ml

Cieľový druh zvieraťa

Psy a mačky

Charakteristika

Fipronil je nový fenylpyrazolový insekticíd/akaricíd. Spôsobuje inhibíciu GABA – komplexu naviazaného na chloridový reťaz a tým blokuje pre a postsynaptický prenos chloridových iónov cez membránu. To vplýva na CNS ektoparazitov a spôsobuje ich usmrtenie.

Indikácia

Liečba a prevencia pri napadnutí blchami (Ctenocephalides sp.) a kliešťami (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp. a Ixodes spp.) u psov. Liečba a prevencia pri napadnutí blchami (Ctenocephalides felis) a kliešťami (Rhipicephalus spp., Ixodes spp.) u mačiek. Liečba a kontrola alergie na blšie uhryznutie (FAD) u psov a mačiek. Prevencia a liečba pri napadnutí všenkami u psov a mačiek.

Kontradikcia

Nepodávať chorým (systémové ochorenia, horúčka) alebo rekonvalescentným zvieratám. Z dôvodu možných nežiaducich účinkov a mortality sa nesmie podávať králikom.

Nežiadúce účinky

Pokiaľ dôjde k olízaniu prípravku, môže sa vyskytnúť prechodná hypersalivácia spôsobená charakterom vehikula. Medzi veľmi vzácne sa vyskytujúce nežiaduce účinky, ktoré sa môžu prejaviť po podaní, patria prechodne sa vyskytujúce kožné reakcie ako erytém, pruritus alebo alopécia.Výnimočne sa môže vyskytnúť hypersalivácia, reverzibilné neurologické príznaky (precitlivelosť, depresia, nervové príznaky), zvracanie alebo respiratórne príznaky. Nepredávkovať.

Zloženie

Fipronil 0,25 g

Dávkovanie a spôsob podania

Vzhľadom k absencii bezpečnostných štúdií je minimálny interval medzi jednotlivými liečbami 4 týždne. Spôsob podania: externe, aplikáciou na srsť. Dávkovanie: Aplikujte 3 až 6 ml na 1 kg ž.hmotnosti (7,5 až 15 mg fipronilu na 1 kg), tj. 2 až 4 stlačení aplikačnej pumpy na 1 kg hmotnosti zvieraťa pri balení s objemom 250 ml a 500 ml a 6 až 12 stlačení aplikačnej pumpy pri balení s obsahom 100 ml. Spôsob podania: Zo vzdialenosti asi 10-20 cm postriekať povrch celého zvieraťa v smere proti srsti. Uistite sa, že celá srsť bola rovnomerne zvlhčená prípravkom tak, aby mohol prípravok preniknúť na kožu. U dlhosrstých zvierat načuchrite srsť zvieraťa tak, že produkt prenikne na kožu a vsiakne v oblasti chrbta, bokov, brucha, nôh, ramien a krku. Na ošetrenie hlavy a okolia očí nastriekajte prípravok na navlhčenú rukavicu a jemne vtierajte do srsti. Nechajte prirodzene uschnúť. Nesušte zviera uterákom. Jedna dávka poskytne ochranu proti novému napadnutiu blchami po dobu 1-3 mesiacov, proti kliešťom po dobu 5 týždňov a proti všenkám 63 dní u psov a 42 dní u mačiek.

Upozornenie

Je dôležité sa ubezpečiť, že zvieratá sa neolizujú navzájom bezprostredne po aplikácii. Psy by sa 24 hodín po podaní lieku nemali kúpať v prírodných vodných zdrojoch. Ojedinele sa môžu prichytiť aj kliešte. Z toho dôvodu nemožno úplne vylúčiť vznik infekčných chorôb aj za nepriaznivých podmienok. Liek spôsobuje podráždenie mukóznych membrán a očí. Preto je potrebné zabezpečiť, aby sa liek nedostal do kontaktu s pyskom a očami. Osoba a zvieratá, u ktorých je známa precitlivelosť na insekticídy alebo alkohol, by nemali prísť do kontaktu s liekom. Taktiež pri aplikácii by nemalo dôjsť ku kontaktu s prstami rúk. Ak sa tak stane, umyť si ruky mydlom a vodou. V prípade náhodného zasiahnutia očí, opatrne vypláchnuť oči čistou vodou. Po každej aplikácii si umyť ruky. S ošetrenými zvieratami sa nesmie manipulovať a ani deti by sa nemali s nimi hrať až do zaschnutia lieku. Odporúča sa večerné ošetrenie a taktiež zvieratá by nemali spať pri majiteľoch, zvlášť pri deťoch. V priebehu aplikácie nefajčite, nejedzte a nepite.

Varovanie

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Ochranné lehoty

Liek nie je určený pre potravinové zvieratá.

Uchovávanie

Neuchovávať nad 30ºC. Horľavý. Uchovávať na suchom mieste, chrániť pred teplom.

Použitie, expirácia

Viz údaj o exspiraci uvedený na obalu.

Licencia

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier , 69007 Lyon, Francúzsko

Názov prípravku

FRONTLINE SPRAY 100 ml/250 ml

Výrobca

MERIAL, 4 Chemin du Calquet, Toulouse, Francúzsko

Držiteľ registrácie

346655/DD/01-S

Poznámka

Fipronil môže mať nepriaznivý vplyv na vodné živočíchy. Neznečisťujte prípravkom alebo prázdnymi obalmi rybníky, vodné toky alebo nádrže. Likvidujte podľa platných predpisov v SR. Nepoužívať po uplynutí doby použiteľnosti vyznačenej na obale. Len pre zvieratá! Bez predpisu veterinárneho lekára.