GALLIVAC IB88 NEO

Cílový druh zvířete

Kur domácí

Léková forma

Šumivé tablety

Indikace

Aktivní imunizace proti infekční bronchitidě způsobené variantními koronaviry kmene CR88.

Imunita byla demonstrována 3 týdny po vakcinaci a přetrvává nejméně po dobu 5 týdnů.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL 29, avenue Tony Garnier, 69007 LYON, Francie

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.uskvbl.cz