GALLIMUNE 201


Gallimune 201

Cílový druh zvířete

Kur domácí (chovné a nosné kuřice)

Léková forma

Injekční emulze.

Indikace

K aktivní imunizaci nosných a chovných kuřic proti infekční bursitidě a virové artritidě. Nástup a doba trvání imunity: po předchozí vakcinaci živými vakcínami imunita nastupuje přibližně 2 týdny po vakcinaci a její uspokojivá úroveň přetrvává po celou dobu snášky.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL Italia S.p.A., Via Vittor Pisani, 16 –  MILANO – Itálie

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.uskvbl.cz