GALLIMUNE 302


Gallimune 302

Cílový druh zvířat

Kur domácí (nosné a chovné kuřice)

Léková forma

Injekční emulze

Indikace

Revakcinace nosných a chovných kuřic – po primární imunizaci živými vakcínami – proti: Newcastleské chorobě –  pro omezení poklesu snášky spojeného s Newcastleskou chorobou. Infekční bronchitidě – pro omezení poklesu snášky spojeného s infekční bronchitidou způsobenou kmenem Mass41. Aktivní imunizace nosných a chovných kuřic pro omezení poklesu snášky způsobeného virusem syndromu poklesu snášky EDS76 bez primární vakcinace. Nástup imunity: 4 týdny po vakcinaci. Trvání imunity: jedno snáškové období.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie.

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.uskvbl.cz