GALLIMUNE 407


Gallimune 407

Cílový druh zvířat

Kur domácí (nosné a chovné kuřice)

Léková forma

Injekční emulze

Indikace

Revakcinace nosných a chovných kuřic- po primární imunizaci živými vakcínami – proti: Newcastleské chorobě – pro omezení poklesu snášky spojeného s Newcastleskou chorobou, Infekční bronchitidě – pro omezení poklesu snášky spojeného s infekční bronchitidou způsobenou kmenem Mass41, Syndromu oteklých hlav – pro omezení poklesu snášky spojeného se syndromem oteklých hlav. Aktivní imunizace nosných a chovných kuřic pro omezení poklesu snášky způsobeného syndromem poklesu snášky (EDS76), bez primární vakcinace. Newcastleská choroba, infekční bronchitida a syndrom poklesu snášky: nástup imunity: 4 týdny po vakcinaci, trvání imunity: jedno snáškové období. Syndrom oteklých hlav: Imunita byla prokázána celendží 14 týdnů po vakcinaci a přetrvává do konce snáškového období.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL, 29, avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.uskvbl.cz