GALLIMUNE CHOLERA


Gallimune Cholera

Cílový druh zvířat

Kur domácí, krůty

Léková forma

Injekční emulze

Indikace

Aktivní imunizace zdravých chovů (kuřata a krůty), nosnic a komerčních krůt proti choleře drůbeže. Antigen po vpravení do organismu navozuje imunitu, jež byla prokázána 14 dní po vakcinaci a jež přetrvává minimálně do 40 týdnů stáří.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL Italia S.p.A., Via Vittor Pisani, 16 –  MILANO – Itálie

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.uskvbl.cz