GALLIMUNE SE+ST


Gallimune Se+St

Cílový druh zvířat

Kur domácí (nosné kuřice)

Léková forma

Vodný roztok v olejové emulzi pro injekci

Indikace

Aktivní imunizace nosných kuřic: – Za účelem redukce rozšíření Salmonella Enteritidis v pohlavních orgánech, jak je prokázáno 4 dny po čelenži. Testy provedené 25 týdnů po vakcinaci prokázaly, že ochrana přetrvává do 58. týdne věku. – Za účelem redukce rozšíření Salmonella Typhimurium a Salmonella Enteritidis v trávicím traktu. Testy provedené 4 týdny po vakcinaci prokázaly, že ochrana trvá do 61. týdne věku proti Salmonella Typhimurium a 52. týdne věku proti Salmonella Enteritidis.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL 29, avenue Tony Garnier, 69007 LYON, Francie

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.uskvbl.cz