GALLIVAC IB88


Gallivac IB88 10x2000

Cílový druh zvířete

Kur domácí

Léková forma

Lyofilizát pro suspenzi

Indikace

Aktivní imunizace kuřat proti infekční bronchitidě způsobené variantními koronaviry skupiny CR88. Imunita byla demonstrována 3 týdny po vakcinaci a přetrvává nejméně po dobu 5 týdnů.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL 29, avenue Tony Garnier, 69007 LYON, Francie

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.uskvbl.cz