GALLIVAC SE


Gallivac Se

Cílový druh zvířete

Kur domácí od prvého dne věku (chovné a nosné kuřice)

Léková forma

Lyofilizát pro přípravu perorální suspenze.

Indikace

Aktivní imunizace kuřat ke snížení kolonizace, persistence a invaze střev a vnitřních orgánů Salmonellou Enteritidis a Salmonellou Typhimurium. Nástup imunity do 6 dnů po prvé vakcinaci. Délka imunity proti Salmonelle Enteritidis je 35 týdnů po druhé vakcinaci a 63 týdnů po třetí vakcinaci podle doporučeného vakcinačního programu. Délka imunity proti Salmonelle Typhimurium je 60 týdnů po třetí vakcinaci podle doporučeného vakcinačního programu.

Ochranné lhůty

Maso: 6 týdnů po poslední vakcinaci. Vejce: po dvou prvních vakcinacích: 6 týdnů, po třetí vakcinaci: 3 týdny

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie.

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.uskvbl.cz