IBRAXION


Ibraxion

Cílový druh zvířete

Skot

Indikace

Aktivní imunizace skotu k omezení klinických příznaků infekční bovinní rinotracheitidy (IBR) a terénního vylučování viru. Nástup imunity je 14 dnů a imunita přetrvává 6 měsíců.

Kontradikce

Nejsou.

Nežádoucí účinky

Injekce vakcíny může způsobit přechodnou tkáňovou reakci v místě podání, která může přetrvat po dobu tří týdnů a ve vzácných případech až po dobu pěti týdnů. Vakcinace může po přechodnou dobu (méně než 48 hodin po podání) způsobit mírné zvýšení tělesné teploty (méně než 1°C) bez jakýchkoliv následků na zdravotní stav či užitkovost zvířat. Mohou se vyskytnout alergické reakce. Tyto reakce jsou vzácné a v případě jejich výskytu musí být poskytnuta příslušná symptomatická léčba. Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

Složení

Každá dávka 2 ml vakcíny obsahuje: gE deletovaný inaktivovaný virus IBR, nejméně 0.75VN.U* adjuvans: lehký parafínový olej 449.6 až 488.2 mg VN.U: titr virus neutralizačních protilátek po podání vakcíny morcatum

Dávkování a způsob podání

Podává se subkutánně jedna dávka vakcíny o objemu 2 ml v souladu s následujícím schématem: Přítomnost mateřských protilátek proti viru infekční bovinní rinotracheitidy může ovlivnit vakcinaci a vyžaduje zvláštní režim vakcinace. Základní vakcinace: dvě injekce v rozmezí 21 dnů. Vakcína se použije u zvířat od stáří 2 týdnů v případě chybení mateřských protilátek proti viru IBR, nebo od stáří 3 měsíců v případě přítomnosti mateřských protilátek. Revakcinace: revakcinace se provádí v šestiměsíčních intervalech. ZPŮSOB A CESTA(Y) PODÁNÍ Vakcínu nechejte dosáhnout teploty 15 – 25°C. Před použitím dobře protřepejte. Pro subkutánní podání. POKYN PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ Injekce se podává v oblasti krku před lopatkou. Použijte sterilní stríkačky a jehly.

Upozornění

Vakcinujte pouze zdravá zvířata. Nemíchat s žádnými dalšími léčivými přípravky. Pro uživatele: Tento přípravek obsahuje minerální olej. Náhodná injekce/náhodné sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem může způsobit silnou bolest a otok, zvláště po injekčním podání do kloubu nebo prstu, a ve vzácných případech může vést k ztrátě postiženého prstu, pokud není poskytnuta rychlá lékařská péče. Pokud u vás došlo k náhodné injekci přípravku, vyhledejte rychle lékařskou pomoc, i když šlo jen o velmi malé množství a vezměte s sebou příbalovou informaci. Pokud bolest přetrvává více než 12 hodin po lékařské prohlídce, obraťte se na lékaře znovu. Pro lékaře: Tento přípravek obsahuje minerální olej. I když bylo injekcně aplikované malé množství, náhodná injekce tohoto přípravku může vyvolat intenzivní otok, který může např. končit ischemickou nekrózou a dokonce i ztrátou prstu. Odborná, RYCHLÁ, chirurgická péče je nutná a může vyžadovat včasné chirurgické otevření a výplach místa, kam byla injekce podána, zvlášte tam, kde je zasažena pulpa prstu nebo šlacha. Dovoz, prodej, výdej nebo použití tohoto veterinárního léčivého přípravku je nebo může být zakázáno v některých členských státech, na celém nebo části jejich území, v souladu s národní politikou ochrany zdraví zvířat. Osoba zamýšlející dovoz, prodej, výdej nebo použití veterinárního léčivého přípravku se musí před dovozem, prodejem, výdejem nebo použitím informovat u kompetentní autority členského státu o aktuálních vakcinačních postupech.

Varování

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt

Uchovávání

Uchovávejte pri 2°C – 8°C (v chladničce), chraňte před světlem. Chraňte před mrazem. Použijte do šesti hodin po prvním otevření vnitřního obalu. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Licence

MERIAL 29 avenue Tony Garnier F-69007 LYON Francie

Název přípravku

IBRAXION injekční emulze

Výrobce

Držitel povolení k výrobě odpovědný za uvolňování šarží MERIAL Laboratoire Porte des Alpes
Rue de l Aviation
F-69800 Saint Priest
Francie

Držitel registrace

Poznámka

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.