IVOMEC 1 %


Ivomec 500ml

Cílový druh zvířete

Prasata, skot, ovce.

Léková forma

Injekční roztok. Čirý, světle žlutý roztok.

Indikace

IVOMEC 1% injekční roztok je indikován pro účinnou léčbu a zamezení šíření následujících parazitárních onemocnění:

Skot – Gastrointestinální oblí červi (dospělci a vývojová stadia) Ostertagia  ostertagi (dospělci, L4  a L3 včetně inhibovaných larev) Ostertagia lyrata (dospělci) Haemonchus placei (dospělci, L4 a L3 Trichostrongylus axei (dospělci a L4 Cooperia oncophora (dospělci a L4 Cooperia punctata (dospělci a L4 Cooperia pectinata (dospělci a L4 )  Oesophagostomum radiatum (dospělci, L4  a L3Bunostomum phlebotomum (dospělci, L4  a L3Nematodirus helvetianus (dospělci) Nematodirus spathiger (dospělci) Strongyloides pappillosus (dospělci) Toxocara vitulorum (dospělci) Trichuris spp. (dospělci) Plicnivky Dictyocaulus viviparus (dospělci, L4 včetně inhibovaných larev) Oční helminté Thelazia spp. (dospělci) Střečci (všechna parazitující stadia) Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum Zákožky Psoroptes bovis, Sarcoptes scabiei var. bovis Vši Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus

IVOMEC 1% injekční roztok se může používat adjuvantně při zamezení šíření zákožky Chorioptes bovis, ale nemusí nastat úplná eliminace.

Přetrvávání účinnosti u skotu

IVOMEC 1% injekční roztok podaný v doporučené dávce 1 ml na 50 kg živé hmotnosti poskytuje účinné zamezení šíření  Haemonchus placei a  Cooperia spp. po dobu 14 dní. Ostertagia ostertagi a Oesophagostomum radiatum 21 dní a Dictylocaulus viviparus 28 dní po ošetření.

Ovce Gastrointestinální oblí červi Haemonchus contortus (dospělci, L4  a L3Ostertagia circumcincta (dospělci, L4  a L3Trichostrongylus axei (dospělci) Trichostrongylus colubriformis (dospělci, L4  a L3Trichostrongylus vitrinus (dospělci) Nematodirus filicollis (dospělci a L4 Nematodirus spathiger (L4  a L3Cooperia curticei (dospělci, L4 Oesophagostomum columbianum (dospělci, L4  a L3Oesophagostomum venulosum (dospělci) Chabertia ovina (dospělci, L4  a L3Trichuris ovis (dospělci) Strongyloides papillosus (L4  a L3Gaigeria pachyscelis (dospělci, L4  a L3Plicnivky Dictylocaulus filaria (dospělci, L4  a L3Protostrongylus rufescens (dospělci) Nosní střečci (všechna larvální stadia) Oestrus ovis Svrab Psoroptes communis var. ovis*, Sarcoptes scabiei, Psorergates ovis

*Při ošetření proti psoroptovému ovčímu svrabu se injekce podává dvakrát v intervalu 7 dnů.  Jedna aplikace může pouze redukovat počet zákožek a budit dojem, že klinický svrab je eradikován.

Prasata Gastrointestinální oblí červi Ascaris suum (dospělci a L4Hyostrongylus rubidus (dospělci a L4Oesophagostomum spp. (dospělci a L4Strongyloides ransomi (dospělci a somatické larvy)* Plicnivky Metastrongylus spp. (dospělci) Ostatní červi Stephanurus dentatus (dospělci a L4Vši Haematopinus suis Lék nepůsobí na vajíčka vší, jejichž vývoj trvá 21 dní. Proto jejich eliminace může vyžadovat opakované ošetření. Svrab Sarcoptes scabiei var. suis

* IVOMEC 1% injekční roztok podávaný březím prasnicím 7 –14 dnů před porodem účinně zabrání přenosu S.ransomi  mlékem prasnic na selata.

Ochranné lhůty

Maso: – skot 49 dnů – ovce 28 dnů – prasata 28 dnů

Mléko: U zvířat produkujících mléko pro lidský konzum nepodávat v laktaci a 28 dnů před porodem.

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL, 29, avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.uskvbl.cz