IVOMEC EPRINEX


Ivomec Eprinex

Cílový druh zvířete

Skot

Léková forma

Roztok pro nalévání na hřbet – pour-on. Čirý bezbarvý roztok.

Indikace

Léčba a prevence parazitárních onemocnění vyvolaných:

Gastrointestinální oblí červi (dospělci a vývojová stádia L4) Ostertagia ostertagi (včetně inhibovaných larev L4) O. lyrata (dospělci) Ostertagia spp. Haemonchus placei Trichostrongylus axei T. colubriformis Trichostrongylus spp. Cooperia spp. Cooperia oncophora C. punctata C. pectinata C. surnabada Bunstomum phlebotomum Nematodirus helvetianus Oesophagostomum radiatum Oesophagostomum spp. Trichuris spp. (dospělci)

Plicní červi Dictyocaulus viviparus

Střečci Hypoderma bovis H. lineatum

Zákožky svrabové Chorioptes bovis Sarcoptes scabiei var. Bovis

 Vši Linognathus vituli Haematopinus eurysternus Solenopotes capillatus Damalinia bovis

Mouchy Haematobia irritans

Trvání účinku – 28 dnů proti Dictyocaulus viviparus, Cooperia spp., Oesophagostomum radiatum a Ostertagia ostertagi

– 21 dnů proti Trichostrongylus axei, Trichostrongylus columbriformis a Haemonchus placei

– 14 dní proti Nematodirus helvetianus

– 7 dnů proti Haematobia irritans

Ochranné lhůty

Maso: 15 dnů

Mléko: Bez ochranných lhůt.

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL, 29, avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.uskvbl.cz