IVOMEC SUPER


Ivomec Super 500ml

Cílový druh zvířete

Skot

Léková forma

Injekční roztok. Čirý světle žlutý roztok.

Indikace

Léčba a zamezení šíření následujících parazitárních onemocnění:

Skot    Gastrointestinální oblí červi Ostertagia ostertagi (dospělci, L4 a L3, včetně inhibovaných larev) Ostertagia lyrata (dospělci a L4Haemonchus placei (dospělci, L4 a L3, včetně inhibovaných larev) Mecistocirrus digitatus (dospělci) Trichostrongylus axei (dospělci a L4Trichostrongylus colubriformis (dospělci a L4Cooperia spp. (dospělci, L4 a L3Cooperia oncophora (dospělci a L4Cooperia punctata (dospělci a L4Cooperia pectinata (dospělci a L4Oesophagostomum radiatum (dospělci, L4 a L3Bunostomum phlebotomum (dospělci, L4 a L3Nematodirus helvetianus (dospělci) N. spathiger (dospělci) Strongyloides papillosus (dospělci) Toxocara vitulorum (dospělci) Trichuris spp. (dospělci) Oční helminté Thelazia spp. (dospělci) Plicnivky Dictylocaulus viviparus (dospělci a L4Mikrofilárie Parafilaria bovicola (dospělci) Střečci (všechna parazitující stadia) Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum, Dermatobia hominis Vši Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus Fakultativní původci kožních myiáz (parazitická stadia) Chrysomyia bezzania Zákožky Psoroptes bovis, Sarcoptes scabiei var. bovis Klíšťata Boophilus microplus (maximální účinnosti se dosahuje 4.-5. den po ošetření) Jaterní motolice (dospělci a vývojová stádia) Fasciola hepatica (dospělci  a vývojová stadia*), Fasciola gigantica

*klorsulon dosahuje účinnosti 70% proti nedospělé formě F. hepatica (8-týdenní vývojové stádium)

IVOMEC Super injekční roztok je možné použít jako pomocný prostředek při hubení všenky (Damalinia bovis) a zákožek svrabových (Chorioptes bovis), ale ne vždy dochází k jejich úplné eradikaci.

IVOMEC Super injekční roztok podaný v doporučené dávce 1 ml/50 kg živé hmotnosti účinně chrání proti nematodózám způsobených druhy: Haemonchus placei, Cooperia punctata, Cooperia oncophora a Cooperia surnabada po dobu 14 dní po ošetření; Ostertagia ostertagi a Oesophagostomum radiatum  21 dní a Dictylocaulus viviparus 28 dní po ošetření.

Ochranné lhůty

Skot: Maso: 66 dnů. Nepoužívat během laktace nebo 28 dní před porodem, pokud je mléko určeno pro lidskou spotřebu.

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL, 29, avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.uskvbl.cz