KETOFEN tbl.


Ketofen tbl.

Cílový druh zvířete

Psi a kočky

Charakteristika

Ketoprofen je nesteroidní antiflogistikum, které je vybaveno silnou protizánetlivou, analgetickou a antipyretickou aktivitou. Klasické zkoušky pro určení protizánětlivé a analgetické aktivity ukazují výraznou převahu ketoprofenu nad fenylbutazonem a aspirinem.

Indikační skupina

Veterinaria pharmaceutika – antiflogistika

Indikace

Léčba a tlumení bolestivých a zánětlivých stavů pohybového aparátu u psů a koček, zejména artritíd, artróz, traumat, luxací, distorzí, hernií intervertebrálních disků resp. vertebrogenního syndromu, edému, zánětu měkkých tkání, pooperační léčba, symptomatická terapie febrilních stavů. Pro léčbu bolestivých stavu provázejících chronickou osteoartritídu a poruchy pohybového aparátu u psů.

Kontradikce

Gastroduodenální vředy. Hemoragické syndromy. Závažná renální insuficience. Alergie na ketoprofen.

Nežádoucí účinky

Ojediněle pozorujeme projevy digestivní intolerance (zvracení). Ustupují rychle s ukončením aplikace.

Interakce

Nejsou uvedeny.

Složení

Ketoprofen 5 mg, 10 mg nebo 20 mg v 1 tabletě. Massa tabulettarum.

Farmakokinetické údaje

Ketoprofen je nesteroidní, protizánětlivá látka (NSAID) náležící k podtřídě propinové kyseliny NSAID derivátů kyseliny karboxylové. Ketoprofen se vyznačuje třemi hlavními účinky, které jsou společné všem NSAID : protizánětlivý, analgetický a antipyretický účinek. Mechanismus účinku se projevuje inhibicí syntézy prostaglandinu prostřednictvím interference s tvorbou cyklooxygenázy v rámci metabolismu kyseliny arachidonové. U ketoprofenu se potvrdil silný účinek proti akutním, subakutním a chronickým zánětlivým procesům.

Dávkování a způsob podání

1 mg účinné látky/kg. ž. hm. a den, tj. 1 tableta po 5mg na 5 kg nebo 1 tableta po 10 mg na 10 kg nebo 1 tableta po 20 mg na 20 kg ž. hm., po 3-5 dní. Léčba může být zahájena podáním přípravku Ketofen 1% inj. a od následujícího dne pokračovat podáváním tablet po následujících 3-5 dní. U chronických bolestivých stavů je doporučená dávka 0,25 mg účinné látky / kg ž. hm. Délka léčby je závislá na klinické odezvě.

Upozornění

Nepoužívat společně s jinými nesteroidními antiflogistiky, diruetiky nebo antikoagulancii.

Varování

Udržujte mimo dosah dětí.

Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

Uchovávání

Při teplotě +15 až +25°C. V suchu.

Použití, expirace

36 měsíců.

Balení

10 tablet po 5 mg pro psy a kočky, 10 tablet po 10 mg pro psy a kočky, 10 tablet po 20 mg pro psy.

Licence

MERIAL, 29, avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie.

Název přípravku

KETOFEN 5 mg tbl., KETOFEN 10 mg tbl., KETOFEN 20 mg tbl.

Výrobce

MERIAL, 4 Chemin du Calquet, 31057 Toulouse Cedex, Francie

Držitel registrace

96/133/94-C

Poznámka

Přípravek nesmí být použit po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na etiketě. Pouze na předpis veterinárního lékaře! Jen pro zvířata !