Kočka v průsečíku parazitárních invazí a nové možnosti antiparazitární ochrany koček a psů – odborný seminář Praha, Hradec Králové, Brno