MERILYM


Merilym

Cílový druh zvířete

Pes.

Léková forma

Injekční suspenze

Indikace

Aktivní imunizace psů proti původci Lymské choroby Borrelia burgdorferi.

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL, 29, avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.uskvbl.cz