MILOXAN


Miloxan

Cílový druh zvířete

Skot, ovce, kozy, prasata

Léková forma

Injekční suspenze

Indikace

Vakcinace proti anaerobním bakteriálním toxi-infekcím vnímavých zvířat (skot,ovce,kozy,prasata):

  • Enterotoxemie způsobené Cl. sordellii
  • Enterotoxemie způsobené Cl. perfringens, zejména: Dysenterie jehňat – Cl.perfringens typ B, Enterotoxémie dospělých ovcí – Cl.perfringens typ C, Enterotoxémie ovcí, vyvolaná Cl. perfringens, typem D, Nekrotická enteritida prasat – Cl. perfringens typ C
  • Sněť šelestivá – Cl.chauvoei
  • Bradsot ovcí – Cl.septicum
  • Nekrotický zánět jater – Cl. novyi
  • Plynové gangrény – Cl.perfringens,Cl.septicum,Cl.novyi
  • Tetanus – Cl.tetani

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL, 29, avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.uskvbl.cz