MYELOVAX


Myelovax

Cílový druh zvířat

Kur domácí

Léková forma

Lyofilizát pro suspenzi

Indikace

Preventivní vakcinace proti encefalomyelitidě drůbeže. Nástup imunity: tři týdny po vakcinaci. Doba trvání imunity: Během snáškového období.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL 29, avenue Tony Garnier, 69007 LYON, Francie

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.uskvbl.cz