NEMOVAC


Nemovac

Cílový druh zvířat

Kur domácí od 7 dnů věku

Léková forma

Lyofilizát pro přípravu orální suspenze

Indikace

Vakcinace kuřat k prevenci proti respiratorním onemocněním spojeným s infekcí aviárním pneumovirem. Primovakcinace masných a nosných kuřic proti syndromu oteklé hlavy. Imunita nastupuje 2 týdny po vakcinaci a přetrvává u brojlerů 6 týdnů a u kuřic do nástupu snášky.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL 29, avenue Tony Garnier, 69007 LYON, Francie

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.uskvbl.cz