NEXGARD


NEXGARD_PACK_10az25kg_ZOOM200

NEXGARD_PACK_25az50kg_ZOOM200

NEXGARD_PACK_2az4kg_ZOOM200

NEXGARD_PACK_4az10kg_ZOOM200

Cieľový druh

Psy

Lieková forma

Žuvacie tablety.

Škvrnité červené až červenohnedé, okrúhle (tablety pre psy 2–4 kg) alebo obdĺžnikového tvaru

(tablety pre psy >4–10 kg, tablety pre psy >10–25 kg a tablety pre psy >25–50 kg).

Indikácia

Liečba napadnutia psov blchami (Ctenocephalides felis a C. canis) po dobu najmenej 5 týždňov.

Liek môže byť použitý ako súčasť liečebnej stratégie pri kontrole alergie na blšie uhryznutie (FAD).

Liečba napadnutia psov kliešťami (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus

sanquineus). Jediná liečba usmrcuje kliešte až na dobu jedného mesiaca.

Aby mohli byť blchy a kliešte vystavené účinnej látke, musia sa prichytiť na hostiteľa a začať ho

cicať.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

MERIAL, 29, avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Poznámka

Pred použitím si vždy prečítajte písomnú informáciu a riaďte sa jej pokynmi.

SPC k tomuto prípravku nájdete na webových stránkach www.ema.europa.eu