PALMIVAX

midi_Palmivax 1x500

Cílový druh zvířat

Husy a kachny pižmové

Léková forma

Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

Indikace

Aktivní imunizace hus a pižmových kachen proti parvoviróze (Derzsyho chorobě). Imunita nastupuje dva týdny po vakcinaci a přetrvává až do revakcinace před začátkem snášky.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL 29, avenue Tony Garnier, 69007 LYON, Francie

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.uskvbl.cz