PASTOBOV


Pastobov

Cílový druh zvířete

skot

Léková forma

Injekční suspenze

Indikace

Aktivní imunizace skotu proti respiratorním infekcím způsobeným Mannheimia haemolytica A1. Imunita nastupuje do 2-3  týdnů po vakcinaci a přetrvává po dobu jednoho roku.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL, 29, avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.uskvbl.cz