PROTEQ WEST NILE

Cílový druh zvířete

Koně

Léková forma

Injekční suspenze

Indikace

Aktivní imunizace koní od stáří 5 měsíců proti západonilské horečce, jejímž výsledkem je snížení počtu viremických koní. Pokud jsou klinické příznaky přítomné, jejich délka a závažnost jsou redukovány.
Nástup imunity: 4 týdny po první dávce primární vakcinace. K dosažení úplné ochrany je nutná kompletní vakcinace, sestávající ze dvou dávek.
Trvání imunity: 1 rok po dokončení primární vakcinace sestávající ze dvou injekcí.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL, 29, avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.ema.europa.eu