PROTEQ FLU-TE


ProteqFlu-Te

Cílový druh zvířete

Koně

Léková forma

Injekční suspenze

Indikace

Aktivní imunizace koní od stáří 4 měsíců proti chřipce koní za účelem snížení klinických příznaků a vylučování viru po infekci a proti tetanu k prevenci mortality.
Nástup imunity: 14 dnů po primovakcinaci.
Délka trvání imunity navozené vakcinačním schématem:
– 5 měsíců po primovakcinaci
– po primovakcinaci a revakcinaci o 5 měsíců později: 1 rok s ohledem na chřipku koní a 2 roky s ohledem na tetanus.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL, 29, avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.ema.europa.eu