PROTEQ FLU


PROTEQ-Flu

Cílový druh zvířete

Koně

Léková forma

Injekční suspenze

Indikace

Aktivní imunizace koní od stáří 4 měsíců proti chřipce koní za účelem snížení klinických příznaků a vylučování viru po infekci.
Nástup imunity: 14 dnů po primovakcinaci.
Délka trvání imunity navozené vakcinačním schématem: 5 měsíců po primovakcinaci a 1 rok po třetí vakcinaci.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL, 29, avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.ema.europa.eu