Publikácie

VETERINÁRSTVO - odborný a stavovský mesačník pre veterinárnych lekárov:

 • Porovnávacie štúdie – kombinácia fipronil/(S)-methopren vers. komb. permethrin/imidacloprid

  Autor: V.Doyle et alt. | Publikováno: duben 2006 | článek v pdf
 • Porovnávacie štúdie – kombinácia fipronil/(S)-methopren vers. komb. permethrin/imidacloprid resp. vers. imidacloprid samotný

  Autor: J.W.Mc.Call et alt. | Publikováno: listopad 2005 | článek v pdf
 • Schopnosť fipronilu zabrániť prenosu B.burgdorferi na psov

  Autor: R.Jacobson et alt. | Publikováno: červenec 2005 | článek v pdf
 • Použitie enalaprilu u psov s CRF

  Autor: C.Bussadori et alt. | Publikováno: prosinec 2004 | článek v pdf
 • Účinnosť canarypoxvírusovej vektorovej vakcíny proti infekcii FeLV

  Autor: H.Poulet et alt. | Publikováno: prosinec 2003 | článek v pdf
 • Enalapril v terapii chronického srdcového zlyhania

  Autor: S.J.Ettinger et alt. | Publikováno: prosinec 2002 | článek v pdf
 • Klinické použitie prípravku ENACARD® (R.L.Hamlin)

  Autor: R.L.Hamlin | Publikováno: říjen 2002 | článek v pdf
 • Naliehavé úlohy v ochrane proti kliešťom a transmisívnym chorobám u spoločenských zvierat

  Autor: F. Beugnet | Publikováno: březen 2001 | článek v pdf

PIGS - odborný bulletin:

 • PROGRESSIS odborná brožúra

  Publikováno: duben 2014 | brožúra
 • MERIAL PIGS – marec/2006 – Special

  Publikováno: březen 2006 | bulletin speciál
 • MERIAL PIGS – apríl/2005

  Publikováno: duben 2005 | bulletin
 • MERIAL PIGS – september/2004

  Publikováno: září 2004 | bulletin

Rôzne

 • Proti kliešťom a blchám

  Publikováno: listopad 2006 | článek
 • Veterina-info.cz o Frontline

  Autor: M. Gojda | Publikováno: listopad 1998 | článek

Soubory k seminářům

 • Laboratorní diagnostika v porcinní praxi – 2.10.2015

  Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud jej chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo:

 • Komplex respiračních onemocnění prasat – dánské zkušenosti 21.3.2014

  Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud jej chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo:

 • Komplex respiračních onemocnění prasat – dánské zkušenosti 21.3.2014

  Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud jej chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo:

 • Poruchy reprodukce prasat, Brno 15.3.2013

  Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud jej chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo: