PUREVAX FeLV


Purevax FeLV

Cieľový druh

Mačky

Lieková forma

Injekčná suspenzia

Indikácia

Aktívna imunizácia mačiek od 8 týždňa života proti leukémii mačiek na prevenciu perzistentnej virémie a klinických príznakov súvisiacich s ochorením.

Nástup imunity: 2 týždne po prvej vakcinácii.

Trvanie imunity: 1 rok po poslednej vakcinácii.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

MERIAL, 29, avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Poznámka

Pred použitím si vždy prečítajte písomnú informáciu a riaďte sa jej pokynmi.

SPC k tomuto prípravku nájdete na webových stránkach www.ema.europa.eu