PUREVAX FeLV


Purevax FeLV

Purevax_nová technická brožura ke stažení

Cílový druh zvířete

Kočky

Léková forma

Injekční suspenze

Indikace

Aktivní imunizace koček od stáří 8 týdnů proti leukémii koček pro prevenci perzistentní virémie a prevenci klinických příznaků daného onemocnění.

Nástup imunity: 2 týdny po primární vakcinaci.

Délka imunity: 1 rok po poslední vakcinaci.

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL, 29, avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.ema.europa.eu