PUREVAX Rabies


PUREVAX Rabies

Purevax_nová technická brožura ke stažení

Cílový druh zvířete

Kočky

Léková forma

Injekční suspenze

Světle růžová až světle žlutá homogenní suspenze

Indikace

Aktivní imunizace koček ve věku 12 týdnů a starších k prevenci mortality způsobené infekcí virem vztekliny.

Nástup imunity: 4 týdny po primovakcinaci.

Trvání imunity po primovakcinaci: 1 rok.

Trvání imunity po revakcinaci: 3 roky.

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL, 29, avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.ema.europa.eu

technická brožura