PUREVAX RCP


PUREVAX RCP

Cieľový druh

Mačky

Lieková forma

Lyofilizát a rozpúšťadlo na prípravu injekčnej suspenzie.

Indikácia

Aktívna imunizácia mačiek od 8 týždňa života:

– proti vírusovej rhinotracheitíde mačiek na redukciu klinických príznakov,

– proti kalicivírusovej infekcii na redukciu klinických príznakov,

– proti infekčnej panleukopénii mačiek na prevenciu mortality a klinických príznakov.

Nástup imunity bol demonštrovaný 1 týždeň po primárnej vakcinácii proti rhinotracheitíde, kaliciviróze a panleukopénii.

Trvanie imunity po poslednej revakcinácii je 3 roky proti rhinotracheitíde, kaliciviróze a panleukopénii.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

MERIAL, 29, avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Poznámka

Pred použitím si vždy prečítajte písomnú informáciu a riaďte sa jej pokynmi.

SPC k tomuto prípravku nájdete na webových stránkach www.ema.europa.eu