PUREVAX RCP


PUREVAX RCP

Purevax_nová technická brožura ke stažení

Cílový druh zvířete

Kočky

Léková forma

Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi.

Indikace

Aktivní imunizace koček ve věku 8 týdnů a starších:

– proti kočičí virové rhinotracheitidě, ke zmírnění klinických příznaků,

– proti kalicivirové infekci, ke zmírnění klinických příznaků,

– proti infekční panleukopénii, k zabránění mortality a klinických příznaků,

Nástup imunity byl prokázán 1 týden po primovakcinaci proti rhinotracheitidě, kalicivirové infekci a infekční panleukopénii. 16

Imunita přetrvává po poslední revakcinaci 3 roky proti rhinotracheitidě, kalicivirové infekci a proti infekční panleukopénii.

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL, 29, avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.ema.europa.eu