PUREVAX RCPCh FeLV


Purevax RCPCH FeLV

Purevax_nová technická brožura ke stažení

Cílový druh zvířete

Kočky

Léková forma

Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi

Indikace

Aktivní imunizace koček ve věku 8 týdnů a starších:

– proti kočičí virové rhinotracheitidě, ke zmírnění klinických příznaků

– proti kalicivirové infekci, ke zmírnění klinických příznaků,

– proti infekci zárodkem Chlamydophila felis, ke zmírnění klinických příznaků,

– proti infekční panleukopénii, k zabránění mortality a klinických příznaků,

– proti leukémii koček, k zabránění perzistentní virémie a klinických příznaků onemocnění.

Nástup imunity byl prokázán 1 týden po primovakcinaci proti rhinotracheitidě, kalicivirové infekci, infekci zárodkem Chlamydophila felis a infekční panleukopénii a 2 týdny po primovakcinaci proti kočičí leukémii.

Imunita přetrvává po poslední revakcinaci 3 roky proti rhinotracheitidě, kalicivirové infekci a infekční panleukopénii a 1 rok proti infekci zárodkem Chlamydophila felis a leukémii koček.

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL, 29, avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.ema.europa.eu