PUREVAX RCPCh


PUREVAX RCPCh

Purevax_nová technická brožura ke stažení

Cílový druh zvířete

Kočky

Léková forma

Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi.

 

Indikace

Aktivní imunizace koček ve věku 8 týdnů a starších:

– proti kočičí virové rhinotracheitidě, ke zmírnění klinických příznaků,– proti kalicivirové infekci, ke zmírnění klinických příznaků,

– proti infekci zárodkem Chlamydophila felis, ke zmírnění klinických příznaků,

– proti infekční panleukopénii, k zabránění mortality a klinických příznaků.

Nástup imunity byl prokázán 1 týden po primovakcinaci proti rhinotracheitidě, kalicivirové infekci, infekci zárodkem Chlamydophila felis a infekční panleukopénii.

Imunita přetrvává po poslední revakcinaci 3 roky proti rhinotracheitidě, kalicivirové infekci a infekční panleukopénii a 1 rok proti infekci zárodkem Chlamydophila felis.

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL, 29, avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.ema.europa.eu