RABISIN

 
Rabisin

Cílový druh zvířete

Psi, kočky, lasicovití, koně, skot, ovce

Léková forma

Injekční suspenze

Indikace

Aktivní imunizace zvířat proti vzteklině.

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

Držitel rozhodnutí o registraci

MERIAL, 29, avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Poznámka

Před použitím si vždy přečtěte příbalovou informaci a řiďte se jejími pokyny.

SPC k tomuto přípravku naleznete na webových stránkách www.uskvbl.cz