RONAXAN

midi_5-RONAXAN-PSCílový druh zvířete

Prase domácí, kur domácí, telata.

Charakteristika

Doxycyklin je širokospektrální, cyklické antibiotikum druhé generace tetracyklinové rady. Má bakteriostatickou účinnost proti velkému počtu grampozitivních a gramnegativních mikroorganismů.

Indikační skupina

Antibiotikum.

Indikace

Prevence a léčba respiratorních infekcí, způsobených citlivými patogeny u telat, prasat a drůbeže. Infekční onemocnění trávicího traktu u neruminujících telat.

Kontradikce

Nepoužívat u skotu, kde orální podání není účinné. Nepoužívat u nosnic.

Nežádoucí účinky

Nejsou známy

Interakce

Doxycyklin se nemá podávat společně s jinými antibiotiky s baktericidním účinkem, např. s ß – laktámovými antibiotiky. Poločas rozpadu doxycyklinu se snižuje současným podáním barbiturátů nebo phenytoinu. Vyvarujte se současné aplikace perorálně podávaných absorbantů a antacid, protože také snižují dosažitelnost doxycyklinu.

Složení

(ve 100 g) Doxycyclinum (ut hyclas) 50 mg. Silica colloidalis anhydrica, Acidum citricum anhydricum, Lactosum monohydricum.

Farmakokinetické údaje

Tetracykliny jsou bakteriostatická antibiotika, která inhibují syntézu bakteriálního proteinu blokováním vazby tRNA na mRNA-ribosomální komplex. Doxycyklin je tetracyklin 2. generace se širokým spektrem účinku. Po perorálním podání v krmivu je doxycyklin vysoce biologicky dosažitelný s průměrnými koncentracemi v séru 0,54 μg/ml po podání dávky 5mg/kg 2x denně po dobu 5 dnů. Tkáňové koncentrace jsou vyšší než koncentrace v séru.

Dávkování a způsob podání

Perorálně v pitné vodě nebo v krmivu. Obecná dávka je 10 mg doxycyclinu / kg ž.hm. / denně (tj. 1 g přípravku/5 kg ž.hm.). U drůbeže do 2 týdnů věku 1 g přípravku na litr vody denně, nad 2 týdny věku 2 g přípravku na litr vody denně. Preventivně 1-3 dny, léčebně 3-5 dní.

Upozornění

Medikovanou vodu je nutno připravit každý den čerstvou. Nepoužívat korodované napájecí nádoby. Při aplikaci mohou být použity automatické dávkovače. V tomto případě je maximální dávka 100 g Ronaxanu P.S. 5% na 1 litr vody. Koncentrovaný roztok je stabilní po dobu 5 dní.

Varování

Udržujte mimo dosah dětí.

Ochranné lhůty

Maso prasat 3 dny, maso drůbeže 4 dny, maso telat 7 dní. Nepoužívat u nosnic.

Uchovávání

Při teplotě +15 až +25 °C.

Použití, expirace

Viz. vyznačený údaj na obalu. Po rozpuštení v pitné vodě spotřebovat do 120 hodin.

Balení

Polyethylenová krabička o obsahu: 100 g

Licence

COOPHAVET, Saint Herblon B. P. 7, 44153 Ancenis Cedex, Francie.

Název přípravku

RONAXAN P.S. 5% plv. ad us. vet.

Výrobce

COOPHAVET, Saint Herblon B. P. 7, 44153 Ancenis Cedex, Francie.

Držitel registrace

96/527/94-C

Poznámka

Zvláštní opatření pro likvidaci nespotřebovaného přípravku nebo odpadového materiálu – Obaly léku a jakékoli zbytky obsahu léčiva se bezpečně likvidují podle platných předpisů v České republice. Přípravek nesmí být použit po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na etiketš. Pouze na předpis veterinárního lékaře ! Jen pro zvířata !