RONAXAN 20

midi_3090-RONAXAN

Cieľový druh zvieraťa

Mačky a malé psy.

Charakteristika

Orální antibiotikum pro psy a mačky.

Indikácia

Liečba infekcií respiračného a urogenitálneho traktu a kože spôsobené baktériami citlivými na doxycyklín: Streptococcus, Staphylococcus, Corynebacterium, Pasteurella, Bordetella, Actinobacter, Mycoplasma, Bacteroides, Clostridium perfringes: rhinitída, tonsilitída a bronchopneumónia, hnisavá dermatitída, abscesy, cystitída, prostatitída, metritída) u mačiek a malých psov.

Kontradikcia

Nie sú uvedené.

Nežiadúce účinky

Ojedinelý výskyt nauzey a vomitu.

Interakcia

Nie sú uvedené.

Zloženie

1 tableta obsahuje: Účinná látka: Doxycyclinum (ut Doxycyclini hyclas) 20 mg Pomocné látky: Massa tabulettarum

Farmakokinetické údaje

Doxycyklín je druhá generácia širokospektrálnych cyklínov patriacich k tetracyklínom. Je účinný proti mnohým G+ a G- patogénom vrátane kmeňov rezistentných k prvej generácii tetracyklínov. Je výhradne bakteriostatický, inhibuje syntézu bakteriálnych proteínov blokovacej väzby tRNA na komplex ribosóm – mRNA. Po intravenóznom podaní, u mačiek je distribučný objem vysoký (1,72 l/kg). Po perorálnej aplikácii jednej dávky, u psov je doxycyklín rýchle absorbovaný, maximálna koncentrácia v sére sa dosiahne do 3 hodín po podaní. Biologická dostupnosť lieku, pri odporúčanom systéme dávkovania (10 mg/kg/24 hodín 5 dní) je 45%. Doxycyclín sa intenzívne vylučuje močom.

Dávkovanie a spôsob podania

Podávať perorálne s potravou. 1 tableta/2 kg ž.hm. 1 x denne, pri akútnych formách ochorenia po dobu 3-5 dní, pri chronických formách ochorenia po dobu 10 dní. Laboratórne štúdie nezaznamenali žiadny teratogénny ani embryotoxický účinok doxycyklínu u krýs a králikov.

Upozornenie

Štúdie toxicity a tolerancie dokazujú, že liek je veľmi dobre tolerovaný. Pri 5-násobnom prekročení dávky u mačiek sa môže vyskytnúť zvracanie.

Ochranné lehoty

Liek nie je určený pre potravinové zvieratá.

Uchovávanie

Uchovávať pri teplote 15°C – 25°C. Chrániť pred svetlom. Uchovávať na suchom mieste.

Balenie

Blister s 10-timi tabletami balenými do papierovej skladačky. Veľkosť balenia: 2 x 10 tabliet.

Licencia

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francúzsko

Názov prípravku

RONAXAN 20 mg tbl.a.u.v.

Výrobca

MERIAL, 4 Chemin du Calquet, 31057 Toulouse Cedex, Francúzsko

Držiteľ registrácie

96/0049/96-S

Poznámka

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto veterinárneho lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi.