Seminár Slovenskej hipiatrickej asociácie, 28.1.2017, Nitra

13.2.2017 - Začiatkom roka 2017 sme sa úspešne zúčastnili odborného seminára, ktorý organizovala Slovenská hipiatrická asociácia v Nitre s ústrednou témou klinická patológia koňa. Po seminári sme poskytovali odborné poradenstvo našim kolegom, veterinárnym lekárom a odbornej verejnosti, pričom sme sa zamerali najmä na dôležitosť vakcinácie proti chrípke a tetanu a možnostiam podpory ochrany zdravia koní.