UPOZORNĚNÍ – REGISTRACE PŘÍPRAVKU STOMORGYL

18.4.2018 - V odborném časopise Veterinářství číslo 4/2018 je chybně uvedena informace ÚSKVBL o zrušení registrace přípravků STOMORGYL 2, STOMORGYL 10 a STOMORGYL 20. Registrace těchto přípravků je nadále platná a jejich prodej není nijak omezen.   MVDr. Linda Kadlečková Regulatory Affairs Manager for Czech Republic and Slovakia